เกษตรพอเพียง


external image ati188.jpg

เกษตรพอเพียง หรือ เกษตรผสมผสาน เราก็ปลูกพืชหลากหลาย เริ่มต้นที่พืชที่กินที่ใช้ปลูกง่ายๆๆ ก่อน พวก ตะไคร์ ข่า กระชาย โหระพา กะเพา ........ ไม้ผล ก็ เริ่ม ตั้ง แต่ กล้วย มะละกอ มะม่วง มะพร้าว ...... ส่วนในบ่อน้ำก็ หา ปลา มาปล่อย

ค่อยๆๆ เริ่ม ค่อยๆๆ คิด แล้ว ลง มือทำ ทำทีละน้อยๆ จะได้ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ การเกษตร ต้องใจเย็น และใช้เวลา